Θύρα Ναού

Σχεδιασμός κατασκευή μαρμάρινης επιγραφής. Συντήρηση και αποκατάσταση των πωρόλιθων της θύρας του ναού, καθώς και καθαρισμός και συντήρηση του θυρεού στο πάνω μέρος της θύρας.