Πλακόστρωση κήπου

Εξωτερική πλακόστρωση κατοικίας, με πλάκες δαπέδου Καρύστου.