Κατηγορία: Μάρμαρα Μπεζ

Τα μάρμαρα Ιωαννίνων ανήκουν στην κατηγορία των ασβεστολιθικών μαρμάρων. Το υλικό αυτό εξορύσσεται, από τη δεκαετία του 1950, σε διάφορες περιοχές του νομού Ιωαννίνων, και έχει χρησιμοποιηθεί, ως διακοσμητικό πέτρωμα, ευρύτατα, ειδικά μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990, σε πολύ μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών έργων, σε όλη τη χώρα.
Τα κοιτάσματα μπεζ ασβεστολίθων Ιωαννίνων εντοπίζονται μέσα σε ορίζοντα ασβεστολίθων του Ανώτερου Σενωνίου, σημαντικού πάχους και μεγάλης εξάπλωσης. Ο παραπάνω ορίζοντας αποτελείται από αλλεπάλληλες στρώσεις, πάχους από 20 – 30 εκατ. μέχρι αρκετά μέτρα, που διαφέρουν μεταξύ τους, τόσο στη δομή του πετρώματος, όσο και στην απόχρωση και στα χρωματικά σχέδια.