Κατασκευή ταφικού μνημείου

Σχεδιασμός και κατασκευή ταφικού μνημείου, σε απέριττες λιτές γραμμές, από λευκό  μάρμαρο στο επάνω μέρος και στη βάση του από πελεκητή πέτρα. Από λευκό μάρμαρο είναι το εικονοστάσι και ο σταυρός.