Μαρμάρινοι τάφοι, εικονοστάσια, σταυροί από μάρμαρα, είδη ταφικών μνημείων.